dimarts, 4 de novembre de 2008

Eleccions al rectorat de la UB

El proper 6 de novembre hi ha eleccions a rector a la Universitat de Barcelona (UB), i davant d'aquesta nova convocatòria a escollir la màxima autoritat acadèmica de la universitat, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans continua rebutjant els òrgans antidemocràtics que gestionen la universitat, les lleis que han imposat aquests òrgans i l'actitud complaent dels diversos candidats davant del Procés de Bolonya.

Manifest del SEPC davant de les eleccions al rector de la UB:
Guanyi qui guanyi, nosaltres perdem!


Les eleccions a rector del 6 de novembre, seran les segones després de l'aprovació de la Ley Orgánica de Universidades, impulsada pel PP i mantinguda pel PSOE. Els estatuts de la UB adaptats a la LOU faran que un altre cop els vots de les estudiants comptin només un 30% del total.

Per altra banda, en l'elecció dels diferets candidats se suposa que està en joc el model d'universitat, sobretot en l'actual context d'implantació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), també conegut com a Procés de Bolonya. Tanmateix, cap dels candidats, la majoria d'ells vinculats a l'entorn del PSOE o fins i tot militants, no aporta cap solució a l'actual context de retrocés de drets de les estudiants.

Tal i com vam advertir des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), ja s'han incrementat les taxes de matriculació, és a dir, el preu dels crèdits, que augmenta degut a la manca de finançament. Aquest Procés també comportarà la impossibilitat de compaginar feina i estudis, l'increment de la competitivitat entre els estudiants i l'elitització de l'ensenyament universitari, que exclourà importants sectors populars de la societat catalana. L'EEES no respon a les necessitats educatives del nostre poble, sinó que es basa en criteris estrictament mercantilistes; i com que està plantejat sense una previsió d'increment dels pressupostos educatius, es traduirà en un increment del procés de privatització dels nostres serveis públics.

Com hem pogut veure últimament, s'externalitzen cada cop més serveis a la universitat, i les empreses privades, com els bars o copisteries, incrementaran els seus beneficis, d'un servei que hauria de ser totalment públic.Tot i ser quasi el 90% de la comunitat educativa, el nostre vot comptarà tan sols el 30%. Per això des del SEPC considerem que el millor vot és la lluita activa contra el Procés de Bolonya. És important que entre tots i totes ens posem en marxa per seguir avançant cap al model d'universitat i de societat que volem.

Cal mostrar el nostre rebuig al model que ens estan imposant, com també cal treballar per bastir una alternativa que faci reals els objectius generals del moviment estudiatil. No ens podem quedar de braços plegats, perquè el model d'universitat pública, catalana, antipatriarcal, popular i de qualitat és el model que volem. Per tots els motius exposats, demanem a l'estudiantat que, en cas que voti, se sumi al vot nul contra Bolonya.

NO A BOLONYA!
EL 6-N: VOTA NUL!