divendres, 9 d’abril de 2010

No hi renunciïs. Construïm la universitat que volem. DECIDEIX SEPC


El proper 15 d’abril es celebraran eleccions per a escollir els representants dels estudiants al claustre, a les juntes de facultat i als consells d’estudis de la Universitat de Barcelona (UB). El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) veiem necessària la nostra participació en aquestes eleccions, però veiem més important i imprescindible la lluita i l’esforç diari en la construcció d’una universitat que respecti la nostra llengua i el nostre país; que estigui al servei real de la societat i que fomenti l’esperit crític de les persones; que eduqui en favor del no-sexisme; i que disposi de tots els recursos humans, materials i econòmics per a poder complir amb la seva funció educativa. [...]

Continua llegint a: sepc.cat